Reorganisaties & verander trajecten

Reorganisaties & verander trajecten

Uitmuntend management begeleidt bedrijven op een gestructureerde en planmatige wijze tijdig hun doelen te bereiken. Susanne is succesvol omdat ze zeer sterk focus legt op het laten meebewegen van  de mensen in de teams. Concreet, doelgericht en met veel oog voor de intrinsieke motivatie van de medewerkers.

Susanne brengt in kaart hoe de huidige situatie eruit ziet (A) en waar een organisatie naar toe wil (B). In het plan ‘van A naar Beter’ wordt vervolgens duidelijk wat ervoor nodig is om het doel (B) te bereiken, hoe medewerkers in de wedstrijd zitten en is inzichtelijk waar het knelt. 

Een goede taak- en rolverdeling en efficiënte processen zijn vaak een voorwaarde om een nieuwe methode te laten slagen. Hierbij moeten soms ‘op de tekentafel’ taken & verantwoordelijkheden (her)ingericht worden. Uiteindelijk werkt Uitmuntend naar heldere werkafspraken en procedures met adequaat leiderschap. Susanne streeft altijd naar open communicatie, onderling vertrouwen, waardering en erkenning om betrokkenheid bij medewerkers te creëren.  Ze gelooft erin dat elke succesvolle verandering in een organisatie, hoe groot of klein ook, begint bij de mensen.